34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Балашівка


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Білка


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Бистричі

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Богуші

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Велике Поле

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Вітковичі

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Грушівка

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Городище


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Голубне


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Друхів

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Зірне


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Кам'янка


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Кургани

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Колодязне

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Князівка

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Лінчин

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Михалин

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Орлівка

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Поліське


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Прислуч

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Тишиця

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Хотинь

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Яблунне

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Яцьковичі

Публічна
бібліотека-філія с. Моквин


Бібліотека-філія №7

Бібліотека-філія №1

Бібліотека-філія №1

Бібліотека-філія №3

Бібліотека-філія №4

Бібліотека-філія №5

Бібліотека-філія №6

Березнівська центральна бібліотека

Березнівська
бібліотека-філія для дітейСвіт ловив мене, та не впіймав
Г. Сковорода
У різні часи інтерес до постаті відомого філософа, письменника та педагога Григорія Сковороди був різний. За свого життя його вчення не завжди сприймалися правильно сучасниками. У своїй більшості його твори передавалися в рукописах. Лише через 100 років після смерті письменника було зібрано всі відомі твори на той час і видано друком завдяки харківському вченому Д.І.Багалію.

На початку XVIII століття, а саме 21.11 ( 3.12) за новим стилем 1722 року народився відомий український поет, педагог і філософ Григорій Сковорода. Народився він у селищі Чернухи Полтавської області. Його батьки походили з козацького роду. У семирічному віці Григорій Сковорода проявив музичний хист і здібність до науки, тому батьки віддали його до Київського училища. Хлопець дуже швидко перевершив своїх однолітків у знаннях. Приємний голос та хист до музики сприяли обранню Сковороди до придворної співочої капели і відправили туди, коли імператриця Єлизавета вступала на престол. Невдовзі він повертається до Києва і продовжує навчання. Згодом, за допомогою генерал-майора Вишневського, Сковороду відправляють до Угорщини. Завдяки цій подорожі він мав змогу відвідати Відень, Офен та інші довколишні місця. Досконало володіючи німецькою, латинською та італійською мовами він набув не тільки нові знання, але й познайомився із багатьма відомими людьми, які славилися вченістю. Повернувшись на Батьківщину він займає посаду вчителя поезії в Переяславі. Тут ним було підготовано цікаву працю "Рассуждение о поэзии и руководство к искусству оной". Однак місцевий єпископ Никодим Стрибницький заборонив вченому читати цей курс. У 1751 році Сковорода продовжив навчання у Київській Академії. Впродовж 1754 - 1759 років працює домашнім вчителем у поміщика Степана Томари. З 1759 року він працює у Харківському колегіумі викладачем. Але відрізняючись нестандартністю тлумачення історії, філософії та богослов'я змушений був кілька разів залишати роботу в колегіумі. У цей період Сковорода мандрував Україною. Під час цієї мандрівки ним були написані різноманітні філософські трактати, "Басни Харьковские," "Сад божествених пісень" та інші твори.

У своїх працях Сковорода проповідував ідею рівності між людьми незалежно від соціального статусу. Ідеальне суспільство, вважав він, можливе лише завдяки вихованню нової людини через самопізнання, доступне за допомогою розуму та внутрішньому чуттю. У своєму вченні він зазначав, що основою суспільного лиха є небажання і невміння значної частини людей працювати відповідно до природних нахилів і здібностей. У трактуванні Сковороди - праця має бути природною необхідністю, головним обов'язком і моральною потребою у суспільстві. Таке ставлення до праці може бути лише за належної освіченості народу. У 1768 році його знову запросили на роботу викладача у додаткових класах до Харківського колегіуму. Тут він мав можливість прочитати слухачам власний курс лекцій з етики. Оскільки просвітительські ідеї Сковороди розходилися з тогочасними догмами церкви, то у 1769 році його звільняють з посади викладача назавжди позбавляючи педагогічної практики. Педагогічні погляди Сковороди полягали у самопізнанні і самоусвідомленні особистості, через виконання людиною її призначення. Виховання має бути святим обов'язком батьків, а обов'язок учителів - вдосконалення вроджених здібностей дитини. Якість виховання на думку вченого, визначається почуттям вдячності дітей батькам. Самим мудрим вихователем вчений-філософ вважав саме життя. Останні 25 років свого життя Сковорода провів у мандрах, проповідуючи свої філософські та педагогічні погляди і відмовляючись від численних пропозицій з боку духовенства і світських правителів зайняти ту чи іншу високу посаду. Досконале знання іноземних мов дало йому змогу перекласти українською мовою твори Цицерона, Плутарха та інших авторів. Він складав вірші та байки, писав музику, співав, грав на багатьох музичних інструментах. Помер мандрівний філософ 9 листопада 1794 року в селищі Пан-Іванівці на Харківщині. Свою незрозумілість та засудження тогочасною системою він висловив у фразі:"Світ ловив мене, та не впіймав."

Нащадки вшановують пам'ять великого українського філософа і вченого. На його честь були випущені поштові марки, викарбовані пам'ятні монети, і банкнота найвищого номіналу в Україні теж містить зображення Григорія Сковороди.
Інформаційно-бібліографічний список літератури


ТВОРИ Г. С. СКОВОРОДИ


· Сковорода, Г. С. Повне зібрання творів : в 2 т. / Г. С. Сковорода ; ред. кол. : В. І. Шинкарук та ін. - К. : Наук. думка, 1973

Т. 1 : Пісні; Вірші; Байки; Трактати; Діалоги. - 530 с. : іл.

Т. 2 : Трактати; Діалоги; Притчі. - 573 с. : фото

· Сковорода, Г. Твори : у 2 т. / Г. Сковорода ; ред. кол.: М. Жулинський (голова), М. Сулима, О. Пріцак та ін. - 2-ге вид., виправ. - К. : ТОВ "Вид-во "Обереги", 2005

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / передм. О. Мишанича. - 528 с. : портр.

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. - 479 с.

· Сковорода, Г. С. Вибрані твори : в 2 т. / Г. С. Сковорода ; упоряд. Б. Д. Деркача ; худж. В. Я. Чебаник. - К. : Дніпро, 1972

Т. 1 : Сад божественних пісень; Басни Харковскія; Інші твори. - 270 с.

Т. 2 : Із філософських творів. - 276 с.

· Сковорода, Г. Вибрані твори / Г. Сковорода ; упоряд. та передм. Л. Ушкалова ; примітки й коментарі Л. Ушкалова, С. Вакуленка. - Х. : Прапор, 2007. - 384 с.

· Сковорода, Г. Байки харківські. Афоризми / Г. Сковорода ; за ред. О. Р. Мазуркевича ; упоряд. та авт. передм. Н. О. Батюк. - Х. : Прапор, 1972. - 131 с. : іл.

· Сковорода, Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. Сковорода ; ред. кол.: І. О. Дзеверін (голова), М. П. Бажан, О. Т. Гончар та ін. ; уклад., авт. вступ. ст. І. В. Іваньо. - К. : Наук. думка, 1983. - 541 с. - (Б-ка укр. літ-ри)

· Сковорода, Г. Літературні твори / Г. Сковорода ; вступ. стаття, упоряд. і примітки Б. А. Деркача. - К. : Наукова думка, 1972. - 432 с. : іл. - (Академія Наук української РСР)

· Сковорода, Г. С. Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода. - Х. : Прапор, 2002. - 280 с.

· Сковорода, Г. Сад пісень : Вибрані твори / Г. Сковорода ; вступ. стаття, упоряд. та примітки В. Яременка ; портр. Г. Сковороди та мал. худож. С. Артюшенка. - К. : Веселка, 1968. - 197 с. : іл. - (Шк. б-ка)

· Сковорода, Г. [Із рукописної книги "Сад божественних пісень"] //Антологія української поезії : в 6 т. / редкол.: М. П. Бажан та ін. - К. : Дніпро, 1984-1986

Т. 1 : Українська дожовтнева поезія. Твори поетів XI-XVIII ст. / Упоряд. В. О. Шевчук. - 1984. - С. 330-344.

Література про життя і творчість Г. С. Сковороди


· Багалій, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. Багалій. - 2-ге вид., виправ. - К. : Орій, 1992. - 472 с.

· Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; Передм. В. Панченка. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 744 с.

· Бондарчук, Л. Чи й нам потрібен Сковорода? / Людмила Бондарчук // Українська мова та література. - 2003. - № 48. - С. 3-5.

· Верба, Г. Григорій Сковорода на межі тисячоліть: проблема перекладу / Григорій Верба // Українська мова та література. - 2001. - № 8. - Вкладка. - С. 1-16.

· Г. Сковорода. Творча спадщина : посіб. для 9 кл. / авт.-уклад. О. Д. Марченко. - Х. Ранок, 2001. - 32 с. - (Літературна крамниця)

· Григорій Сковорода // Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.) : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети : довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.) та ін. - К. : Вища шк., 2002. - С. 235-238.

· Григорій Сковорода. 250 : Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / упоряд.: І. П. Стогній, П. Ю. Шабатин. - К. : Наукова думка, 1975. - 256 с.

· Григорій Сковорода як письменник і мислитель. Прообразність у баченні Г. Сковороди // Муза Роксоланська : Українська література ХVІ-ХVІІІ століть : У 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - С. 579-607.

· Ковалинський, М. Життя Григорія Сковороди // Корені та парості : Український генеалогікон / Упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук. - К. : Либідь, 2008. - С. 354-386.

· Наш перворозум: Григорій Сковорода на портреті і в житті : фотокнига / Авт. В. Я. Стадниченко, М. А. Шудря. - К. : Спалах, 2004. - 178 с.

· Ніженець, А. На зламі двох світів : Розвідка про Г. С. Сковороду і Харківський колегіум / А. Ніженець. - Х. : Прапор, 1970. - 208 с.

· Нікітіна, В. Григорій Сковорода і Переяславщина / В. Нікітіна // Історія в сучасній школі. - 2012. - № 1 (№ 125). - С. 17-20.

· Пільгук, І. Григорій Сковорода : художній життєпис / І. Пільгук. - К. : Дніпро, 1971. - 264 с.

· Поліщук, Ф. М. Григорій Сковорода : семінарій / Ф. М. Поліщук. - К. : Вища шк., 1972. - 208 с.

· Резніченко, І. Мандрівний філософ, учитель, поет : 285 років від дня народження Григорія Сковороди : Виховні цінності у формуванні особистості дитини / І. Резніченко // Палітра педагога. - 2007. - № 3 (43). - С. 3-6, 30-31.

· Сковорода Григорій Савич // Провідники духовності в Україні : довідник / За ред. І. Ф. Кураса. - К. : Вища шк., 2003. - С. 552-553.

· Стадниченко, В. Каврайський зошит [до 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди] / Володимир Стадниченко // Рідний край. - 2001. - № 2. - С. 127-134.

· Шевчук, В. А. Предтеча : романи / В. А. Шевчук ; передм. К. П. Волинського. - К. : Дніпро, 1982. - 470 с.

Педагогічні погляди Григорія Сковороди


Григорій Сковорода // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. - К. : Центр навч. л-ри, 2003. - С. 108-112.

· [Григорій Савич Сковорода] // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. / під заг. ред. А. М. Бойко. - К. : ВД "Професіонал", 2004. - С. 12-36.

· [Сковорода Г. С. ] // Історія психології: навч. посіб. / С. М. Жуков, Т. В. Жукова. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - С. 63-66.

· Дічек, Н. П. Сковорода Григорій Савич / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. Кн. 1 : навч. посіб / за ред. О. В. Сухомлинської. - К. : Либідь, 2005. - С. 198-207.

· Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди // Історія педагогіки : підруч. / М. В. Левківський. - К. : Центр навч. л-ри, 2003. - Тема ХІ. - С. 179-186.

· Освітня діяльність і педагогічні погляди Григорія Сковороди // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. - К. : Знання, 2006. - Тема 9. - С. 156-167.

· Педагогічні погляди Григорія Сковороди // Історія педагогіки в Україні : підруч. / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - С. 126-130.

· Ткаченко, Л. І. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 77-83.

· Ткаченко, Л. І. Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 31-40.

Філософія Григорія Сковороди


· Антропологічна спрямованість філософії Г. Сковороди // Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. - К. : Україна, 2001. - С. 127-136.

· Г. С. Сковорода и философская мысль в Киеве // Философская мысль в Киеве : ист.-филос. очерк. - К. : Наук. думка, 1982. - Гл. 2. - С. 148-157.

· Сковорода Григорій Савович // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. - К. : Либідь, 1997. - С. 245-252.

· Україна і просвітництво. Філософія Г. Сковороди // Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій : навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. - К. : Вища шк., 1999. - Лекції 8-9. - С. 251-263.

· Філософія Григорія Сковороди // Історія української філософії : курс лекцій / В. С. Горський. - К. : Наук. думка, 1996. - Розд. V. - С. 84-104.

· Філософія Григорія Сковороди // Історія української філософії : підруч. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. - К. : Либідь, 2004. - Розд. V. - С. 124-155.

· Чижевський, Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський ; підготовка тексту й переднє слово Л. Ушкалова. - Харків : Прапор, 2004. - 272 с.


Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2024 БMЦБ.