34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. Тишиця


Діяльність бібліотеки окреслена не лише її історичним минулим, але й сьогоденням. На її розвитку відбулись ознаки минулої і теперішньої політики. За весь період корегувалась структура і функції бібліотеки, але завжди залишилось незмінним основне її суспільне призначення-служити людям, бути їм світочем знань науки і культури.
За польської окупації у Березному було дві семирічні школи : одна - польська, друга – українська. Однак, в останній – вживання рідної мови обмежувалось. Тому місцева інтелігенція з дозволу властей 1928 році організувала на власні кошти хату- читальню і бібліотеку, які проіснували до 1938 року. Спочатку хата була в оселі Клима Баранчука (його доля склалась трагічно, за зв’язок з УПА була винищена вся його родина), потім – в оселі Ясковців. Всі члени “Просвіти “ відвідували хату – читальню. На власні кошти закуповували літературу, читали твори Т.Шевченка, І. Франка, І. Котляревського та інших українських письменників , передплачували газети. По книжки потрібно було їхати до Львова. Літературу здебільшого привозив Павло Луцик.
Збирались вечорами, читали вголос, співали пісні , адже “Просвіта” організувала прекрасний хор.
Часто виступали зі своїми піснями в клубі і на сільських сценах і таким чином, іноді заробляли гроші, які витрачались на закупівлю нових книжок для хати-читальні. Також організовували аматорський драм-гурток і вечорами в хаті – читальні проводили репетиції.
Згідно Постанови бюро Рівненського обкому КП(б) У наприкінці 1939 року було відкрито Березнівську районну бібліотеку.
Війна 1941-1945рр. Перервала плани бібліотечного будівництва. Тільки в 1946 році бібліотека відновила свою роботу, яка знаходилась по вулиці Андріївській в приміщенні Укрдруку. Книжковий фонд був сформований за рахунок подарунків читачів, надходжень з інших бібліотек країни, зокрема Полтавської області і нараховував 8730 примірників книг.
Першими працівниками бібліотеки були Смирнова Надія Савелівна, Дубровська Раїса Сергіївна, Луценко Раїса Миколаївна, Лідерман Броніслава Єнівна, Батюк Ксенія Михайлівна, Кравчук Дмитро Васильович .
Сільське населення району обслуговувалось книгою через хати- читальні, яких в 1949 році нараховувалось – 17
В наступні роки мережа бібліотек району продовжує розширюватись. Починає зростати книжковий фонд, кількість читачів, поглиблюється зміст роботи та вдосконалюються форми роботи з читачами.
Вже на початку своєї діяльності бібліотеки спрямовували зусилля на допомогу ліквідації безграмотності населення.
Книжковий фонд становив – 8139 примірників книг. З читачами проводились голосні читки, політінформації, огляди літератури. Бібліотекарі, підвищуючи свій професійний рівень , відвідували районні семінари культпрацівників, профспілкові семінари
На кінець 1954 року в районі нараховувалась 31 бібліотека, в тому числі сільських – 18 , при клубах – 10 , профспілкових – 3. Бібліотечний фонд нараховував - 12600 примірників книг. Поступово зростає книжковий фонд, кількість читачів, вдосконалюються форми роботи з читачами.
Популярною формою роботи з читачами були лекції, голосні читання з книг, газет та журналів, бібліографічні огляди, тематичні та літературні вечори, вечори на підприємствах, установах, організаціях.
В 1955-1960 рр. Була покращена кадрова база району. Частина працюючих, які не мали спеціальної освіти почали її здобувати , навчаючись заочно в спеціальних учбових закладах. На роботу прибували випускники Дубнівського культурно-освітнього училища.
В 1962 році бібліотека переведена в нове приміщення по вул.Київській, 10 ( де зараз знаходиться музей). На першому поверсі працювала дитяча бібліотека, на другому – районна бібліотека , які знаходились до 1977 року.
60-70 роки були періодом інтенсивного розвитку бібліотек. З висоти сьогодення саме цей період вважається найбільш заідеологізованим. Вся робота бібліотек проводилась під гаслом ленінських ідей, рішень партійних та комсомольськихз’їздів, відповідне тематичне забарвлення мали і масові заходи.
Серед форм і методів пропаганди книги перемагали ленінські суспільно-політичні читання, місячники пропаганди галузевої літератури, вечори-зустрічі з делегатами з’їздів КПРС та ВЛКСМ , передовиками соціалістичного змагання, ударники комуністичної праці.
З березня 1976 року в районі почалася централізація бібліотечної мережі, яка сприяла підвищенню якісного рівня обслуговування читачів, більш повного задоволення їх запитів та потреб на основі оптимального і раціонального використання єдиного фонду ЦБС
Мережа Березнівської ЦБС нараховувала – 45 бібліотек, з них 2- районних, 3- міських і 40- сільських бібліотек – філій, з бібліотечним фондом – 463295 друкованих видань та інших носіїв інформації. Ними користувалось –48552 читачів. Книговидача становила – 1019424 примірників літератури, відвідування – 416445. році районну бібліотеку було переведено в приміщення, яке знаходилось по вул.Корецькій ,4.
Успішному розвитку фондів, активному їх використанню , сприяла діяльність новостворених відділів комплектування і обробки літератури, організації і використання єдиного фонду, основними напрямками якого було вивчення якісного складу фондів, забезпечення планового, профільного його розвитку, координації комплектування, залучення додаткових коштів з метою поповнення книгозбірень новою літературою.
Бібліотечні фонди поповнювались літературою з Рівненського бібколектора, книжкового магазину “Книга – поштою”, збільшенню них сприяло залучення коштів з культфондів колгоспів і радгоспів. Вся література, яка надходила до ЦБА оброблялася у відділі комплектування та обробки літератури і розприділялася по бібліотеках-філіях і структурних підрозділах системи . Відділ організації та використання єдиного фонду систематично організовував тематичні добірки літератури на допомогу навчальному процесу, які передавалися з однієї бібліотеки-філіалу в іншу по- кільцевій пошті. Індивідуальні запити читачів – вчителів виконувались через МБА.
Період 1985-1990 рр. відзначився перебудовними процесами в усіх напрямках діяльності бібліотек. Покращилась матеріально –технічна база. Березнівська ЦБС в 1988 році нараховувала – 45 бібліотек-філій з бібліотечним фондом 536515 примірників творів друку, читачів – 36854, книговидача становила – 696163, відвідування – 226977. Першими в області серед центральних районних бібліотек Березнівська ЦРБ в 1988 році запровадила платні послуги, такі як гурток в’язання “Чарівниця”, вивчення іноземної мови, машинопису, продаж літератури з обмінним фондом. Ініціатором стала директор ЦБА Надія Іванівна Кучерук . Робота по впровадженню платних послуг розпочалась, насамперед , з покращення матеріально-технічної бази ЦРБ, створення затишку у бібліотеці, сприятливих умов для праці і відпочинку.

Наступна сторінка


<

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.