34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Балашівка


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Білка


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Бистричі

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Богуші

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Велике Поле

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Вітковичі

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Грушівка

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Городище


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Голубне


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Друхів

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Зірне


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Кам'янка


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Кургани

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Колодязне

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Князівка

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Лінчин

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Михалин

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Орлівка

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с. Поліське


Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Прислуч

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Тишиця

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Хотинь

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Яблунне

Публічно-шкільна
бібліотека-філія с.Яцьковичі

Публічна
бібліотека-філія с. Моквин


Бібліотека-філія №7

Бібліотека-філія №1

Бібліотека-філія №1

Бібліотека-філія №3

Бібліотека-філія №4

Бібліотека-філія №5

Бібліотека-філія №6

Березнівська центральна бібліотека

Березнівська
бібліотека-філія для дітей
ДИРЕКЦІЯ

ЛАРИСА АНДРІЇВНА ГАРБАР - директор комунального закладу «Березнівська міська публічна бібліотека»
ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА ЛОГОЩУК – заступник директора комунального закладу «Березнівська міська публічна бібліотека»

Структурні підрозділи
Березнівської центральної бібліотеки:


ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ
Метою діяльності Відділу є проведення комплексу заходів для сприяння інноваційному розвитку бібліотек КЗ «Березнівська міська публічна бібліотека».

Завдання Відділу:
 • Реалізація інформаційної політики із забезпечення координації робіт і формування єдиного інформаційного простору;
 • Проведення моніторингу у сфері інформаційної діяльності, бібліотечної справи, розробки стратегії розвитку бібліотек в тому числі і для впровадження інноваційних технологій;
 • Організаційне та методичне забезпечення з широкого кола напрямків діяльності бібліотек;
 • Впровадження у діяльність бібліотек інноваційного бібліотечного досвіду, послуг заснованих на ІКТ;
 • Організація та проведення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників КЗ «Березнівська МПБ»;
 • Організація діяльності бібліотеки щодо надання соціальних послуг та послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями;
 • Здійснення повного, обґрунтованого і оперативного комплектування книжкового фонду і фонду періодичних, електронних та інших видань бібліотеки, регулярного його поповнення, насамперед документами українською мовою, відповідно статусу бібліотеки і з урахуванням інформаційних потреб читачів;
 • Організація координації діяльності бібліотек КЗ «Березнівська МПБ» з бібліотеками різного відомчого підпорядкування на території Березнівської міської ради.

СЕКТОР КАТАЛОГІЗУВАННЯ
Завдання сектору:
 • Здійснення повного, обґрунтованого і оперативного комплектування книжкового фонду і фонду періодичних, електронних та інших видань бібліотек, регулярного його поповнення, насамперед документами українською мовою, відповідно статусу бібліотеки і з урахуванням інформаційних потреб читачів;
 • Організація координації діяльності бібліотек КЗ «Березнівська МПБ» з бібліотеками різного відомчого підпорядкування на території Березнівської громади;
 • Здійснення технічної обробки документів, організація службового каталогу, електронних баз даних;
 • Надання методичних консультацій з питань формування фондів.
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
Відділ створений з метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практичну діяльність бібліотек КЗ «Березнівська МПБ», забезпечення функціонування комплексу технічних і програмних засобів автоматизації.

Завдання відділу:
 • Організація та підтримка функціонування автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «ВЕБ ІРБІС», автоматизації всіх бібліотечних процесів, адміністрування сайту бібліотеки;
 • Забезпечення раціональної організації накопичення, зберігання і ведення баз даних та інформаційних масивів, фонду електронних документів;
 • Розширення сфери інформаційних послуг бібліотеки;
 • Підвищення якості бібліотечних послуг на основі автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів;
 • Консультативна допомога співробітникам бібліотеки з питань автоматизації бібліотечних процесів;
 • Підтримка цілісності баз даних та електронного каталогу бібліотеки, що використовуються для забезпечення потреб користувачів закладу;
 • Організація та проведення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників КЗ «Березнівська МПБ».
СЕКТОР ДОВІДКОВО-ІНФОРАЦІЙНОГО ОБЛСУГОВУВАННЯ

Завдання сектору:
 • Надання методичної допомоги з питань формування електронних баз даних та впровадження новітніх технологій в роботу бібліотек закладу; організації довідкового апарату, бібліографічної роботи та довідково-бібліографічного обслуговування;
 • Довідково-інформаційне обслуговування в режимі "запит-відповідь";
 • Надання консультацій користувачам з правил користування електронними базами даних, традиційними каталогами та картотеками;
 • Виконання усних та письмових бібліографічних довідок на основі електронних та традиційних інформаційних ресурсів Бібліотеки;
 • Відповіді на запити Електронної доставки документів.
ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Основною метою діяльності Відділу є оперативне та якісне задоволення потреб користувачів в інформації, удосконалення та підвищення якості бібліотечних послуг, організація комфортного бібліотечного середовища. Обслуговування користувачів здійснюють фахівці, які приділяють велику увагу інтересам користувачів, прагнуть найбільш повно задовольняти їх запити.

Основні функції Відділу:
 • Здійснює диференційне обслуговування по категоріях читачів, галузях знань і видах літератури;
 • Забезпечує оперативне виконання читацьких запитів;
 • Здійснює контроль за термінами повернення літератури читачами, проводить роботу з попередження і ліквідації читацької заборгованості;
 • Бере участь в пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань;
 • Організовує і займається соціокультурною діяльністю;
 • Формує фонди абонементу, юнацького абонементу, читального залу;
 • Приймає нові надходження літератури;
 • Забезпечує збереження фондів, систематично проводить їх перевірку;
 • Здійснює очищення фонду від зношеної, застарілої мало використовуваної і непрофільної літератури та інших матеріалів;
 • Запроваджує передовий досвід.

Абонемент

Абонемент має універсальний книжковий фонд, який налічує 9167 примірників документів. Для читачів тут великий вибір художньої літератури, книг для навчання і відпочинку. Крім того, можна скористатися Буккросингом, що дає можливість обмінюватися літературою із особистих бібліотек читачів.

На абонементі організовуються виставки нових надходжень, тематичні виставки відповідно до знаменних і пам’ятних дат. На абонементі діє клуб за інтересом «Берегиня», де проходять презентації книг, зустрічі із видатними людьми краю, проводяться майстер-класи, і просто теплі зустрічі за філіжанкою кави. Робота абонементу спрямована на залучення до бібліотеки нових користувачів, популяризацію краєзнавчої літератури, виховання національної свідомості та культури читання, максимальне задоволення інформаційних запитів читачів, впровадження нових форм і методів в роботі з користувачами.

Читальний зал

До послуг користувачів 3043 примірники друкованих та електронних документів з різних галузей знань, палітра періодичних видань, краєзнавчий фонд, послуги Інтернету.
Читальний зал здійснює обслуговування читачів навчальною, науковою і художньою літературою та періодичними виданнями, забезпечує оперативне виконання читацьких замовлень з фонду бібліотеки, підбирає документи за тематичним запитом, видає літературу на замовлення користувачів для опрацювання у читальному залі.
Читальний зал проводить постійну роботу із залучення користувачів до користування бібліотечним фондом, вивчає їх інформаційні потреби.

Юнацький абонемент

До послуг користувачів - універсальний книжковий фонд, який складає 5618 примірників документів.
Юнацький абонемент здійснює бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування юнацтва, займається просвітницькою роботою, популяризацією української книги.

Для користувачів проводяться майстер-класи, зустрічі, бесіди, консультації з питань національної традиції, історії і культури України, з питань освіти та самоосвіти молоді тощо.

З метою створення сприятливих умов для спілкування молоді юнацький абонемент шукає нові форми роботи з читачами, допомагає в організації дозвілля, сприяє роботі клубу за інтересом "Твій погляд", де розглядаються актуальні морально-правові питання.
Юнацький абонемент підтримує творчі контакти з загальноосвітніми закладами міста, та професійно-технічними училищами, коледжами, громадськими організаціями, що діють на території громади.

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2024 БMЦБ.