34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr
 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. Тишиця


Із серпня 2005 р. директором системи працює Гарбар Лариса Андріївна.
Ініціативна, професіонал і ентузіаст своєї справи. Її діяльність спрямована на освоєння нових технологій в роботі бібліотек, надання інноваційних послуг користувачам та покращення якості обслуговування.
тел.: (03653) 5-45-35
e-mail: lib_berezne@ukr.net
Структурні підрозділи Березнівської центральної районної бібліотеки:

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Завідуюча відділом: Гурин Вікторія Пилипівна
Провідний методист : Андрощук Людмила Володимирівна
Режим роботи :
з 8.00 до 17.15 год.
П'ятниця : 8.00- 16.00год.
Вихідні : субота, неділя
тел.: (03653) 5-46-87
e-mail: lib__berezne@ukr.net
Відділ працює у напрямку методичного забезпечення діяльності публічно-шкільних бібліотек району. Завданнями організаційно-методичного відділу є:
 • Реалізація інформаційної політики з забезпечення координації робіт і формування єдиного науково-інформаційного простору району.
 • Проведення моніторингу у сфері науково-інформаційної діяльності, бібліотечної справи, розробки стратегії розвитку бібліотек району в тому числі і для впровадження інноваційних технологій.
 • Організаційне та методичне забезпечення з широкого кола напрямків діяльності бібліотек системи.
 • Логістика виконання районних заходів комунального закладу "Березнівська ЦСПШБ".
 • Впровадження у діяльність бібліотек району інноваційного бібліотечного досвіду, послуг заснованих на ІКТ.
 • Організація та проведення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників комунального закладу "Березнівська ЦСПШБ", розвиток дистанційних форм навчання.
 • Організація діяльності бібліотеки щодо надання соціальних послуг та послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями.
 • Впровадження концепції якості бібліотечних послуг в комунальному закладі " Березнівська ЦСПШБ".
 • Формування позитивного іміджу бібліотек комунального закладу"Березнівська ЦСПШБ" на основі запровадження основних принципів маркетингової концепції.
 • Організація координації діяльності бібліотек комунального закладу"Березнівська ЦСПШБ" з бібліотеками різного відомчого підпорядкування на території району.

  ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ І ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ

  Завідуюча ВК і ОЛ: Фабіанська Наталія Леонідівна
  Бібліотекар: Пастушок Наталія Петрівна
  Режим роботи :
  з 8.00 до 17.15 год.
  П'ятниця : 8.00- 16.00год.
  Вихідні : субота, неділя
  тел.: (03653) 5-46-87
  Звідси розпочинається шлях книги до читача. Відділ аналізує, які книги потрібно придбати для користувачів.
  Відділ формує фонд бібліотеки, здійснює сумарний облік надходжень документів , організовує передплату періодичних видань, перезподіляє літературу в межах Березнівської ЦСПШБ, здійснює обробку документів на різних носіях інформації , які надходять до єдиного бібліотечного фонду, регулярно інформує публічно-шкільні бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат.
  У відділі комплектування і обробки літератури ведеться електронний каталог книг, підручників, каталог електронних видань. Головними критеріями оновлення документальної бази бібліотеки є: поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів. Здійснює методичну, практичну допомогу бібліотекам системи з питань формування, обліку та збереження бібліотечних фондів. Приймає участь в роботі районних семінарів-практикумів бібліотечних працівників.

  ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  Режим роботи :
  з 9.00 до 18.15 год.
  Неділя : 9.00 - 17.00год.
  Вихідні : субота
  Відділ надає користувачам вільний доступ до світової мережі Інтернет із метою навчання, підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань із різних галузей знань, забезпечує інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки.
  Структура відділу:
  - Інтернет центр
  тел.: (03653) 5-61-00
  e-mail:
  Штат:
  старший системний адміністратор - Поліщук Павло Анатолійович;
  провідний інженер-електронник - Гарбар Ігор Миколайович
  інженер-програміст - Осницький Сергій Григорович
  бібліотекар - Левченко Ольга Миколаївна
  У Інтернет- центрі надаються послуги:
 • доступ до мережі Інтернет відповідно до правил користування центром;
 • організація групового та індивідуального навчання за темами:
 • освоєння роботи на персональному комп'ютері;
 • робота з програмами пакету Microsoft Officce;
 • методика створення мультимедійної презентації;
 • навчання різних методів пошуку інформації в Інтернеті;
 • робота в комунікаційних програмах: Skype.

  - Сектор довідково-інформаційної та бібліографіної роботи Сектор довідково-інформаційної та бібліографічної роботи забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, організовує та веде довідково-бібліографічний апарат, укладає бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури.
  тел.: (03653) 5-45-30
  e-mail: hurin-2006@mail.ru
  Штат:
  - завідуюча сектором ДІБР - Гурин Олена Іванівна
  - бібліограф - Юрчик Наталія Вікторівна
  У секторі довідково- інформаційної та бібліографічної роботи надаються послуги
 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів: виконання бібліографічних довідок, організація архіву виконаних письмових довідок, консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату;
 • організація оглядів довідкових і бібліографічних видань;
 • організація довідково-бібліографічного апарату:
 • вивчення інформаційних потреб користувачів;
 • надання методичної допомоги бібліотекам системи щодо організації довідково-інформаційної роботи.
 • надання доступу до баз даних електронного каталогу: "Періодика", "Шкільний світ", "Краєзнавство", повнотекстової бази даних "Краєзнавство ПТ" в АБІС "WEB-Ірбіс"

  ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
  Саме цей структурний підрозділ бібліотеки надає широкий спектр послуг нашим користувачам, до уваги яких представлені фонди абонементів і читального залу. На базі відділу обслуговування відкрито Пункт Доступу Громадян (ПДГ) до інформації органів влади, користувачі бібліотек отримують необхідну урядову інформацію в тому числі доступ до урядових сайтів.
  Бібліотеки забезпечені документами з правової тематики. Читачам надається доступ до урядових сайтів за допомогою мережі Інтернет бібліотечні працівники допомагають у пошуку необхідної інформації.
  Завідуюча відділом обслуговування - Логощук Олена Володимирівна
  Режим роботи :
  з 9.00 до 18.15 год.
  Неділя : 9.00- 17.00год.
  Вихідні :субота
  тел.: (03653) 5-45-30
  Читальний зал:
  Бібліотекар читального залу: Діхтяр Галина Миколаївна Основу фонду складають книги з питань економіки, політики, історії, філософії соціології, психології, педагогіки, мистецтва, літературознавства. Довідкові видання представлені у фонді універсальними та галузевими енциклопедіями, довідниками, словниками. Особливе місце займає література краєзнавчого змісту, яка виділена у окремий фонд. Книжковий фонд доповнюють більше 20 назв періодичних видань.
  Читальний зал має 20 читацьких місць. До послуг читачів бібліотечний фонд - 3048 примірників літератури.
  Абонемент :
  Бібліотекар абонементу: Яковишина Людмила Іванівна Універсальний фонд друкованих видань налічує 9923 тисячі примірників. Це художня, науково-популярна література з історії України та світової історії, правознавства, філософії, соціології, психології, медицини, охорони навколишнього середовища, мовознавства, літературознавства, спорту.
  Розкриття та популяризація книжкового фонду здійснюється шляхом організації книжкових виставок: тематичних, персональних, жанрових, нових творів друку; проведення історичних, правових, літературних годин, презентацій книг місцевих авторів. Працівники абонементу надають методичну, практичну та консультаційну допомогу працівникам бібліотек району з питань впровадження інновацій в роботі з читачами, сучасних тенденцій обслуговування користувачів.
  Юнацький абонемент:
  Бібліотекар юнацького абонементу: Ільїна Наталія Павлівна Юнацький абонемент постійно працює над задоволенням інформаційних і дозвіллєвих потреб молоді, приділяє увагу вихованню юнацтва в кращих традиціях національної культури, патріотизму, формуванню здорового способу життя, вихованню екологічної свідомості та культурологічної обізнаності, здійсненню правової освіти та забезпеченню умов для творчого розвитку особистості. З метою створення сприятливих умов для спілкування молоді юнацький абонемент шукає нові форми роботи з читачами, допомагає в організації дозвілля, сприяє роботі клубу за інтересом "Твій погляд" . Бібліотечний фонд юнацького абонементу налічує 5475 примірників книг та брошур. Юнацький абонемент підтримує творчі контакти з загальноосвітніми закладами міста, та професійно-технічними училищами, коледжами, громадськими організаціями, що діють на території міста.

 • Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
  Рівненська обласна бібліотека для дітей


  Надрукувати сторінку
  МЕТА - Украина Український портал Rated by PING Портал Укрнет Google Yandex

  Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.