Паспорт бібліотеки


Бібліотечна практика

Бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти читачів, скарбницею людських знань. Тому одним із завдань бібліотеки є допомага учням в оволодінні та закріпленні програмних матеріалів виховування бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомити з різноманітними джерелами інформації та навчити розуміти їх, користуватися ними.
У цьому нам допомагає бібліотечний актив. Члени активу, як правило, найкращі читачі, допомагають бібліотекарям у організації масових заходів, популяризації книги, проведенні рейдів перевірки підручників.
Бібліотечний актив складається з 23 читачів. До нього входять члени ради бібліотеки, члени гуртка "Юний бібліотекар", "Книжкової лікарні", члени оргкомітету з проведення акції "Живи, книго!".
Організація активу в бібліотеці -справа складна і клопітка. Щоб залучити дітей до активу, потрібно добре вивчити своїх читачів, їхні можливості, запити, нахили і на основі цього спрогнозувати види діяльності, які найбільше задовольняють потреби дитини і забезпечують її розвиток та саморозвиток.
Бібліотекар завжди пам'ятає, що важливим принципом організації читацького активу є добровільна участь читача у бібліотечній справі. У роботі з бібліотечним активом, бібліотекарі спираються на найважливіші потреби особистості: в спілкуванні; в практичній діяльності; у виконанні завдань, корисних справ, розширенні світогляду. Для систематичної роботи з читачами-активіста-ми в шкільній бібліотеці створено гурток "Юний бібліотекар".
Сьогоднішні учні шкіл погано орієнтуються в довідниковому апараті бібліотеки, у переважній більшості не можуть самостійно підібрати літературу з теми, готуючись до уроків. Навіть у старшокласників часто немає навичок поверхневого ознайомлення з книгою, постійного звертання до довідників, каталогів, бібліографічних посібників. У плані розв'язання цієї проблеми з найважливіших завдань є прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності через проведення бібліотечних уроків.
Тому основним завданням в роботі бібліотечного активу є:
- розширити і поглибити знання читачів про книгу і бібліотеку;
- навчити свідомому вибору книги з використанням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
- навчити самостійно працювати з книгою, довідковими та періодичними виданнями.
У певний день актив збирається у бібліотеці, де обговорюють плани своєї роботи: робота з боржниками, повідомлення про повернення книг, бесіди, інформування учнів класу про заходи, які проводить бібліотека. Крім того, одним із завдань активу є ремонт, збереження книг, підшивка газет. Актив допомагає бібліотекарю в наочному, естетичному оформленні бібліотеки. Члени активу оформляють написи книжкових виставок, ілюструють масові заходи.
На початку нового навчального року бібліотекарі складають графіки проведення бібліотечно-бібліографічних занять для учнів 1-11 класів із метою виховання культури читання школярів.
Вчителі-предметники, класні керівники включають теми цих занять до своїх планів роботи, тому що специфіка школи - це тісний контакт з учнями та вчителями.
Програма складена з урахуваням вікових особливостей учнів, вимог шкільної програми, програми з позакласного читання, охоплює всі напрями пропаганди бібліографічних знань. Вона орієнтована на кожен клас окремо і завжди використовується творчо.
Нею передбачене поступове набування і поглиблення учнями знань про книгу і бібліотеку. Знання учнів поглиблюються з класу в клас, кожне наступне заняття проходить на більш складному матеріалі.
Бібліотекарі знають, наскільки важливою є виховна роль гарної книги, тому вже під час першого знайомства з найменшими читачами ми розповідаємо про бібліотеку, проводимо цікаву вікторину і запрошуємо першокласників на екскурсію в кімнату казок, проводимо перший бібліотечний урок із ляльковою виставою.
Доля дитини залежить від того, які дорослі її оточують. Якщо ці дорослі зуміють бути добрими і вмілими вихователями, якщо кожен день дитини буде наповнений різноманітним спілкуванням зі старшими, основи особистості дитини будуть надійними. Спілкування з дитиною це не тільки урок, бесіда чи гра, не тільки прогулянка лісовими доріжками. Це обов'язково - книга, читання. Ми знаємо, що книга не тільки розвиває, вчить дитину, вона будить у маленькій людині найрізноманітніші творчі здібності, вона допомагає природній дитячій фантазії набути багату образність і внутрішню суть. Книги є і веселі, і сумні, але вони завжди життєстверджуючі. Тому діти не можуть не любити книгу, тому і радіють їй, як святу.
Протягом року були проведені такі уроки: "Книги - діти розуму", "Як створюється книга". Ці уроки розвивають творчу увагу учнів, вміння сприймати та оцінювати інформацію; виховувати любов до книги, до читання, бережливого ставлення до неї.
Бібліотечний урок "Як створюється книга" виховує в учнів повагу до праці людей, які створюють книги.
При бібліотеці працює "Книжкова лікарня", тут надають швидку допомогу "потерпілим книгам". Звідси старі, пошарпані книги виходять такими приємними на вигляд, що їх відразу хочеться взяти до рук і прочитати. Клей, картон, ножиці - ось основні інструменти, за допомогою яких "лікують" книги, підручники.
Бібліотекарі надають учням консультації, показують, як потрібно ремонтувати книги, як берегти книгу, як її читати, правильно користуватися нею.
Книжки - як люди: народжуються, живуть, старіють. Як і люди, можуть хворіти. А захворівши, потребують лікування.
Для хворих книжок теж є спеціальні лікарні. Тільки вони називаються по-іншому: реставраційні майстерні. В нашій шкільній бібліотеці теж є така майстерня, вона називається "Книжковою лікарнею". Тут лікують хворі книжки. І лікують по-різному. Одним надають амбулаторну допомогу, інших кладуть у лікарню, навіть оперують - дають друге життя. Словом повертають квітучий вигляд.
Однак усі знають: будь-яку хворобу краще попередити, ніж вилікувати. І радять берегти здоров'я, зокрема позбутися поганих звичок.
Потрібно пам'ятати:
1. Не можна перегинати книжки.
2. Не можна загинати книжкові сторінки.
3. Не можна закладати в книжку олівці.
4. Не можна брати книжки брудними руками.
5. Не можна читати книжки під час їжі.
Найбільше книжки люблять дбайливе ставлення. Дуже люблять чистоту. Юні лікарі надають першу допомогу пошкодженим книжкам. Вони уміло відремонтують, продовжать життя книжкам.
Виховувати в кожного учня повагу і любов до книги допомагає стенд "Куточок читача" з рубриками: "Планета в книжках", "Це цікаво", "Для вас учителі", "Сьогодні в бібліотеці".
Для підвищення бібліотечної культури читачів систематично проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки. Члени бібліотечного активу допомагають бібліотекарям знайомити маленьких читачів, учнів 1-х класів, із правилами користування бібліотекою та правилами поводження з книгою.
Уроки проводяться згідно з планом занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань.