34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. Тишиця


1.Загальні положення :
1.1. Правила користування бібліотеками комунального закладу «Березнівська міська публічна бібліотека» розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 року № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року № 538/5729, статуту комунального закладу «Березнівська МПБ», та затверджуються директором комунального закладу «Березнівська МПБ».
1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.
1.3. Користування бібліотекою безкоштовне. Окремі види послуг - платні; їх перелік і розмір плати визначається бібліотекою в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.
1.4. Захист персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Права користувачів:
2.1. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-бібліографічний апарат;
- безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки;
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку, Інтернетом;
- користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній основі;
- користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування за документами своїх батьків; = користувачі похилого віку та люди з інвалідністю можуть отримувати послугу книгоношення. 2.2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 15 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 10-15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для опрацювання у читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.3. Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.
2.4. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи, якщо вони записані у формулярі.
2.5. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у формулярі (крім учнів 1-4 класів).
2.6. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, а також не мають місцевої реєстрації, мають право користуватися тільки її читальними залами. Документи за межі бібліотеки їм не видаються.
2.7. Окремі категорії читачів, зокрема пенсіонери та інваліди, мають право на пільги, встановленні бібліотекою.

3. Обов'язки користувачів:
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки. Даним підписом на читацькому квитку, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних бібліотекою, відповідно до зобов'язань бібліотеки, викладених у розділі 4 цих Правил. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно.
3.2. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, ПК читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержані документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.
3.3. Кожний документ, виданий за межі бібліотеки фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою-фондоутворювачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.5. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад, чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її впродовж 3-х років. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з законодавством України.
3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін.
3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

<

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.