34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. ТишицяСьогодні вся діяльність бібліотеки направлена на підвищення інформаційної освіти суспільства.. Поте суто інформаційна грамотність та її розповсюдження серед читачів бібліотеки передбачає : ознайомлення читачів з можливостями та інформаційно-документальними ресурсами бібліотеки; виховання довірливого ставлення до неї; бажання стати її постійними відвідувачами; формування у читачів знання основних інформаційних джерел та навичок їх використання ; формування навичок у сфері бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп"ютерних знань: ознайомлення з інформаційними послугами бібліотеки; ознайомлення з провідними книгосховищами світу , архівами, музеями , центрами інформації та документації , банками даних і базами знань , існуючими інформаційними системами, віртуальними бібліотеками глобальної комп"ютерної мережі; можливостями використання інформаційних ресурсів за межами бібліотеки; навчання читачів користування інформаційно -пошуковою системою в традиційному та автоматизованому режимах; їх ознайомлення з методами аналітико - синтетичної оборобки документів і переробки інформації.
Процес інформування інформаційної культури читачів потребує диференційованого підходу , підбору методик і програм навчання з урахуванням професійної спеціалізації читачів , рівня їх інформаційних потреб та інформаційної підготовки , наявними навичками оволодіння комп"ютерною технікою. Особливе місце в цій роботі з різними категоріями читачів належить публічним бібліотекам. Тому, що їх відвідують читачі різні за віком , рівнем освіти , професійною кваліфікацією.
Один з основних елементів інформаційної культури - знання інформаційних ресурсів. У наші дні бібліотеки є органічною частиною інформаційного суспільства. До інформаційних ресурсів бібліотек додаються колекції CD-дисків, комп'ютерні енциклопедії, довідники з різної тематики значно розширюють інформаційний простір дітей, готуючи їх до сприйняття інформації в новому вигляді, формуючи у них інформаційну культуру та розуміння світу як єдиного інформаційного простору. світовими інформаційними ресурсами. Колекції CD-дисків, комп'ютерні енциклопедії, довідники з різної тематики значно розширюють інформаційний простір дітей, готуючи їх до сприйняття інформації в новому вигляді, формуючи у них інформаційну культуру та розуміння світу як єдиного інформаційного просторуформуючи у них інформаційну культуру та розуміння світу як єдиного інформаційного простору
Пропонуємо вашій увазі перелік тем і завдань для різного віку читачів які, на наш погляд, будуть корисними для організації змістовної роботи з формування інформаційної культури школярів.


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ
Основні завдання занять з учнями 1-4 класів
 • Сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку.
 • Ознайомити та поглибити знання школярів про користуваннябібліотекою та книгою.
 • Ознайомити їх з періодичними виданнями - газетами та журналами.
 • Сформувати в учнів уміння вибирати книги для самостійного читання,вміння орієнтуватись у книжці і серед книжок.
 • Сформувати у школярів загальне уявлення про каталоги та картотеки, каталожну картку, всесвітню мережу Інтернет.
  1 клас
 • Мандруємо Книжковим містом. Екскурсія до бібліотеки.
 • Чарівники у Книголюбії. Книжкова лікарня.
 • Мої перші кроки в бібліотеці. Вибір книги та її основні елементи (ознайомлення з книгою та бібліотекою).
  2 клас
 • Хто малює ваші книги... Автори і ілюстратори дитячих книжок.
 • Подорож у країну "Журналію". Періодичні видання для молодших школярів.
 • Чомучкині книжки. Довідкове бюро.
 • Big books для маленьких читачів. Огляд-реклама науково-популярних видань.
  3 клас
 • Основні елементи книги. Подорож у пізнавальному експресі.
 • Золотий ключик від бібліотеки. Практична гра. (самостійний вибір книг у бібліотеці. )
 • Книга незвичайна - книга віртуальна. Екскурсія до Інтернет-центру.
 • Хто про все нам розповість?... Знайомство з довідково-енциклопедичними книгами.
  4 клас
 • Як зроблена книга, або Хто в книжці найголовніший? Структура книги.
 • Каталог - компас у книжковому морі. Практичне заняття.
 • З торбинки дядечка Запитайлика. Бібліотечне лото.
 • Пригоди Каталожної Картки. Бібліотечна казка.
 • Разом з Пізнайком до країни Знань. Науково-пізнавальна, науково-художня та довідкова книга.
  Основні завдання занять з учнями 5-9 класів
 • Формувати у школярів глибокі знання про книгу, різноманітність друкованих та електронних джерел інформації.
 • Поглиблювати вміння школярів працювати з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, прикнижковою бібліографією, різними джерелами інформації.
 • Розвивати читацькі інтереси, вміння самостійно працювати з інформацією.
 • Формувати у школярів знання про сучасні інформаційні технології та розвивати навички їх використання.
  5 клас
 • Від папірусу до CD-ROM. Подорож на книгольоті.
 • Бібліотека дитячих мрій. Екскурсія-огляд.
 • Твої орієнтири у виборі книг. Бібліографічна гра.
 • Книга - бібліотека - читач. Бібліографічна гра.
 • Інтернет: Що? Де? Як? Електронне довідкове бюро.
  6 клас
 • Лабіринтами покажчика. Подорож по бібліографічних посібниках. (практичні заняття з оволодіння навичками самостійного пошуку інформації)
 • Довідковий апарат бібліотеки.
 • Електронний каталог, або Як знайти книгу. Практичне заняття.
 • Прес-веселка. Панорама періодичних видань.
 • Інтернет - імперія інформації. Знайомство-тренінг.
  7 клас
 • Вам, поліглоти . Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.
 • Книги, які знають все! Видання з науки, техніки, мистецтва.
 • Хто нас читає, той не програє! Бібліографічна гра з довідковою літературою.
 • Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і минуле.
 • Віртуальні бібліотеки: Мандрівка сторінками сайтів дитячих бібліотек України.
  8 клас
 • Зустріч з книгами-Всезнайками. Енциклопедична і довідкова література.
 • Каталоги і картотеки бібліотеки, електронні бази даних.
 • Віртуальний світ - для тебе! Прес-огляд електронних видань в Інтернеті.
 • Молодіжний прес-парад. Огляд-реклама.
  9 клас
 • Бібліографічний детектив. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку інформації.
 • Робота з енциклопедичними друкованими та електронними виданнями.
 • Що таке "вебліографія"? Практичне заняття.
 • Автоматизовані інформаційні послуги в бібліотеці. Пошук інформації в електронних базах даних. Пошук та отримання інформації з повнотекстових баз даних.
 • Перлина серед журналів світу: Портрет журналу.
  Основні завдання занять з учнями 10 -11 класів
 • Закріпити вміння школярів працювати з різною інформацією, знаходити її в каталогах і картотеках, ЕБД та мережі Інтернет. .
 • Закріпити вміння школярів працювати з довідковою літературою та енциклопедичними виданнями, робота з комп'ютером.
 • Познайомити учнів з системою бібліотек світу та України.
 • Формувати і розвивати у школярів знання про автоматизовані інформаційні послуги та засоби телекомунікаційного доступу до інформації.
 • Закріпити навички "навігації" в мережі Інтернет і формувати вміння користуватися, оцінювати та складати самостійно списки веб-документів.
  10 клас
 • Система каталогів та картотек бібліотеки.
 • За книгою - в електронний світ. Робота з джерелами інформації. Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві.
 • Знайомство зі спеціальними бібліотечними програмами та системами автоматизації MARC та IRBIS. Алгоритм пошуку інформації та складання списків.
 • Комп'ютерний мегаполіс. Пошук інформації в Інтернет. Метапошукові системи, портали та каталоги Інтернет-ресурсів. Електронні бібліотеки.
 • Бібліотека - джерело інформації. Бібліографічна гра "Інформина"
  11клас
 • У світ книги - через комп'ютер. Довідковий апарат сучасної бібліотеки.
 • Знамениті бібліотеки світу. Головні бібліотеки України та Донбасу ( віртуальна подорож до цих бібліотек).
 • Використання вебліографії та складання власних списків веб-документів. Оцінка якості та критерії їх відбору. угідь .
  Дидактичні основи формування інформаційної культури
  Входження людської цивілізації в епоху інформаційного суспільства, глобальний характер процесів інформатизації, небачені темпи зростання інформаційних технологій - всі ці чинники зумовили необхідність формування особливої культури інформаційної культури особиcтості. Інформаційна культура особистості стала об'єктом пильної уваги фахівців самих різних областей знання: філософів, культурологів, психологів, бібліотекарів, інформаційних працівників.

  Дивитись...


  Бібліотечне заняття: операційний опис технологічного процесу, його підготовки і проведення
  В системі форм і методів, що використовуються в процесі підготовки юних користувачів інформації, спеціальні бібліотечні заняття (бібліотечні уроки), як свідчить практика, є однією з форм, що активно використовуються. Вони проводяться як в школі, так і в бібліотеці. Технологічне проектування такого заняття - це не просто дань моді, а потреба сучасного суспільства, що вимагає від фахівця ( чи це бібліотечний працівник чи вчитель) високого професіоналізму і результативності діяльності.

  Дивитись...


 • <

  Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
  Рівненська обласна бібліотека для дітей


  Надрукувати сторінку
  МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

  Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.