34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. Тишиця

У храмі мистецтва


Мистецтво може переживати часи занепаду,
але воно вічне, як і саме життя.
Ф.Шаляпін

Мистецтво… Воно зачаровує нас силою краси: краси звуків, краси почуттів, краси побаченого. Сьогодні людина вже не може уявити собі життя без прочитаного роману, без нового кінофільму або прем'єри в театрі, без художніх виставок. У мистецтві людина знаходить і нові знання, і відповіді на життєво важливі питання, і заспокоєння від повсякденної суєти, і насолоду.

Всі, хто цікавиться мистецтвом, хто любить та шанує мистецтво зможуть долучитися до його скарбниць, перегорнувши сторінки книг, представлених на цій виставці. Ці ілюстровані альбоми є, свого роду, витвором мистецтва, від перегляду яких ви отримаєте істинне задоволення.

Про мистецтво для дітей
1. Гізер А. Знайомство з мистецтвом для дітей. - Харків: Віват, 2019. - 96с.
2. Любарська Л. Мистецтво для тебе. - К.: Наш час, 2016.-104с.
Нові ідеї в мистецтві
3. Майкл Б. 100 ідей, що змінили мистецтво/ Пер. англ. О.Українця та К.Дудки. - Київ: ArtНuss, 2019. - 208с.
4. Бразелл Д. Девіс Д. Як стати успішним ілюстратором / пер. з англ. Л.Базь, Т.Кривов'яза .- К.: ArtHuss, 2018. - 208с.
Шедеври українського живопису
5. Шедеври українського живопису: альбом / авт.-упоряд. Д. Горбачов. - К.: Мистецтво, 2008.- 608 с.: іл. Рез. і текстівки англ., фр. та рос.мовами
6. Український живопис ХІХ - початку ХХ ст. з колекції НХМУ : альбом. - Хмельницький : Галерея, 2005. - 271 с.: іл.
7. Український живопис ХХ- початку ХХІ ст. з колекції НХМУ : альбом. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 302 с.: іл.
8. Український живопис: Сто вибр. творів. Альбом. - К.: Мистецтво, 1989. - 191с.
9. Лильо-Откович, Зоряна. Український пейзажний живопис ХІХ - початку ХХ сторіччя.- К.: Балтія-Друк, 2007.-120с.; іл.. - Укр., англ.
10. Український модернізм 1910-1930: альбом.- Хмельницький : Галерея, 2006.- 287с.- іл.
11. Український іконопис ХІІ- ХІХ ст.. з колекції НХМУ : альбом. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 254 с.: іл.
12. Національний художній музей України: альбом.- К.: Артанія Нова, 2003. -415 с.: іл.
13. Петриківський розпис. Джерела. Книга-альбом.- К.Мистецтво, 2018. - 80с.
Клочко Д. 65 українських шедеврів. Визнані і неявні. -К.: ArtHuss, 2019. - 255с.
15. Феодосійська картинна галерея імені І.К.Айвазовського: Альбом.- К.:Мистецтво, 1988. - 151с.
16. Членова Л. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості.- Київ:
17. Сергій Васильківський. Альбом.- Хм.: Галерея, 2004. - 144с.
18. Володимир Орловський. Микола Пимоненко. Альбом.- Хм.: Галерея- 2006 р. -192 с.
19. Катерина Білокур: фотокнига.- К.: Спалах, 2001. - 127с.
20. Стороженко Микола : альбом / автор проекту В, Войтович - К.: Дніпро, 2008.- 183 с.
21. Приймаченко М.О. Марія Приймаченко: Альбом.-К.: Мистецтво,1989. - 132с.
22. Марфа Тимченко Альбом-каталог/Автор-упорядник Є.Шевченко.- К.: Народні джерела, 2007. - 152с.
23. Яблонська Т.Н.Тетяна Яблонська: Живопис.Графіка: Альбом/Авт.упоряд.І.Бугаєнко.-К.: Мистецтво, 1991.-176с.
24. Белічко Ю. Леонід Андрієвський - художник книги: Літопис життя і творчості: мистецтвознавче дослідження.-К.: Криниця, 2012.-408с.
25. Дерегус Михайло : народний художник України; альбом.- К.:(б. в.), 2005.- 95 с.: іл.- (Видатні українські художники ХХ століття)
26. П'ядик Ю. В. Юхим Михайлів: Життя і творчість.- К.: Мистецтво,2003.-224с.: іл.
Василь Лопата: Життя і творчість альбом.-К.Мистецтво,2011.- 240с.
28. Якутович С.Г. Незавершений проект.Альбом/ Передм. М.В.Матіос.- К.: Грамота, 2008. - 312с.
29. Володимир Винниченко- художник: Альбом / Упорядкув. та комент. С, Гальченка і Т. Маслянчук.- К.: Мистецтво, 2007.- 224с.: іл..
Українська графіка
30. Ольга Лагутенко. GRAPHEIN ГРАФІКИ. Нариси з історії української графіки ХХ століття.- К.: Грані- Т, 2007.- 168с.
31. Українська графіка ХІ- ХХ ст.: Альбом / авт..- упоряд. А.О.В'юник.- К.: Мистецтво, 1994.- 328с.: іл.
32. Степовик Д.В. Українська гравюра бароко.-К.:ТОВ "Видавництво "Кліо",2012.- 495с.
33. Світові війни мовою плаката: книга-каталог виставки Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" .- К.: "Архетип",2009.- 208с.: іл.
Скульптура
34. Яців Роман. Скульптор Еммануїл Мисько: Світло долі: мистецтвознавче дослідження / вступ. слово А.Б.Чебикіна.- К.: Криниця, 2009.- 224с.: порт., іл.. (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету")
35. Макогон Іван. Життя і творчість: Альбом / Упорядкув., ст. до розд. І.І.Макогона; Вступ. ст. В.А.Щербака.- К.: Мистецтво, 2007.- 176с.: іл.
36. Степовик Дмитро. Скульптор Лео Мол: Життя і творчість.- К.: Мистецтво, 1995.- 224 с.: іл.
37. Войтович В.Томаш Оскар Сосновський.Скульптура класицизму.- Рівне: Видавець В.Войтович,2015.- 300с.
38. Міртала Пилипенко Скульптор і поет.- Нью-Йорк, Київ, Львів: "Місіонер",2007.- 135с.
39. Олійник О.П. Олексій Олійник: Альбом.- К.: Мистецтво, 1984.-87с.
Декоративно-прикладне мистецтво
40. Титаренко, В. Миски Поділля: [альбом] / В.Титаренко;[за ред. Є. Шевченка].- К.: Народні джерела, 2007.- 152с.- (Скарби українського народного мистецтва).
41. Кара-Васильєва, Тетяна. Історія української вишивки .- К.: Мистецтво, 2008.- 464с.: іл.
42. Федорук О.К. Маестро Художнього скла Андрій Бокотей. - К.: Либідь, 2008. - 320с.
43. Сучасне українське художнє скло.Альбом.- К.: Мистецтво,1980. -155с.
44. Томашевська В.І. Мистецтво кераміки. Книга-альбом. -К.: ІРІДІУМ, 2015. - 150с.
45. Врочинська Г.В. Стельмащук Г.Г. Історія традиційних українських прикрас.К.: Балтія - Друк,2020. - 182с.
Мистецтво Рівненщини
46. Художники Рівненщини. Альманах Рівненської обласної організації Національної спілки художників України. - Рівне: Видавець Олег Зень, ВАТ "Рівненська друкарня", 2008. - 100с.
47. Іван Жилка Живопис. - Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2008. - 10с.
48. Феофан Бобрик Живопис. - Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2008.- 6 с.
49. Євген Васильович Чорний. - Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2008. - 40с.
50. Петро Подолець. - Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2008. - 18с.
51. Декоративно - прикладне мистецтво Рівненщини: колективна монографія / упорядник і науковий редактор - проф. Виткалов В. Г.- Рівне: ПП ДМ, 2010.- 224 с., іл.
52. Кераміка Віри Чернієнко. - Видрукувано ПП Дятлик М.С., 2012. - 25с.
53. Тетяна Лукашевич Текстиль. Батик. Гобелен. - Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2012. - 26с.
54. Одкровення дивосвіту Ольги Осейчук. Тополевий пух на оксамиті

Всі запропоновані видання є частиною фондів нашої бібліотеки і ви можете їх отримати, відвідавши відділ обслуговування Березнівської центральної бібліотеки.

Підготувала
бібліотекар читального залу
Діхтяр Г.М.


<

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.