34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. Тишиця


Бібліотечний форум історія, теорія і практика
Журнал зареєстровано 21 грудня 2015 року (Реєстраційне свідоцтво КВ № 21735-11635 Р) як науковий, інформаційний, щоквартальний. Він є своєрідним "бібліотечним форумом", дискусійною трибуною та майданчиком, де висвітлюється "історія, теорія і практика" книгозбірень. З липня 2003 року до червня 2015 року журнал видавався з назвою "Бібліотечний форум України".
Журнал є науковим і публікує результати наукових досліджень бібліотекознавців та дослідників галузі бібліотекознавства, окреслює і визначає наукову проблематику, яка потребує дослідження, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти та запрошує до публікації у журналі науковців - докторів та кандидатів наук бібліотечної галузі, заслужених працівників культури, які мають значний досвід роботи. Окрім того, журнал є інформаційним, бо публікує різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності книгозбірень України та світу, відображає інноваційні технології бібліотек, надає інформаційну підтримку бібліотекам щодо відображення їх досягнень та практичного досвіду і представляє сучасні досягнення бібліотекарів-практиків.
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр
Видавець Український інститут нормативної інформації. Журнал складається з друкованої частини (блок статей, бібліографічні картки, бібліографічні списки) та електронного додатка на компакт-диску CD-ROM. Матеріали журналу спрямовані на інформаційне забезпечення навчального процесу, управління школою, висвітлення питань налагодження бібліотечно-інформаційної роботи у навчальному закладі.
Бібліотечний вісник
Науково-теоретичний та практичний журнал Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності.
Вісник Книжкової палати
Науково-практичний журнал. Засновником, редакцією, видавцем і виготівником є Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова".
Бібліотекознавство.Документознавство.Інформологія
Засновник і видавець - Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. На сторінках цього журналу висвітлюються досягнення науковців-педагогів, розробників документознавства як навчальної дисципліни, різних соціологічних досліджень. Пропонуються до розгляду найактуальніші теми сучасної політичної науки - ролі інформаційних технологій.
Світ дитячих бібліотек
Щоквартальний науково-методичний журнал. Видається Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною бібліотекою України для дітей.
Бібліотечна планета
Щоквартальний науково-виробничий журнал заснований Національною парламентською бібліотекою України.
Бібліосвіт
Інформцаійний вісник на сайті Державної бібліотеки України для юнацтва.

<

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.