34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr

Р. Стародубова
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
технології документальних
комунікацій КемГАКИ

Л. Савкина
старший викладач кафедри технології
документальних комунікацій КемГАКИ

В системі форм і методів, що використовуються в процесі підготовки юних користувачів інформації, спеціальні бібліотечні заняття (бібліотечні уроки), як свідчить практика, є однією з форм, що активно використовуються. Вони проводяться як в школі, так і в бібліотеці. Технологічне проектування такого заняття - це не просто дань моді, а потреба сучасного суспільства, що вимагає від фахівця ( чи це бібліотечний працівник чи вчитель) високого професіоналізму і результативності діяльності.
Технологічні операції процесу підготовки і проведення бібліотечного заняття (уроку)
1. Підготовчий етап
1.1. Вибір відповідального за проведення заняття.
1.2. Вибір класу.
1.3. Тестовий досвід навчаючих з метою виявлення рівня їх підготовки.
1.4. Вибір теми заняття.
1.5. Вибір місця проведення заняття.
1.6. Вибір форми заняття.
1.7. Підбір і вивчення документальних джерел.
1.7.1. Перегляд довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
1.7.2. Вивчення інформаційних і бібліографічних видань методичних центрів.
1.7.3. Вивчення спеціальної періодики (бібліотекознавчої, педагогічної).
1.7.4. Відбір літератури.
1.7.5. Складання робочої картотеки (або списку) відібраних документальних джерел.
1.7.6. Вивчення відібраних джерел.
1.8. Складання плану заняття.
1.8.1. Визначення основної мети заняття.
1.8.2. Визначення супутньої мети.
1.8.3. Встановлення шляхів досягнення мети.
1.8.4. Визначення об'єму знань, умінь, навиків, які учні повинні придбати в процесі заняття.
1.8.5. Визначення ходу заняття.
1.8.6. Визначення змісту заняття.
1.8.7. Розробка тексту заняття.
1.8.8. Розробка практичних вправ.
1.8.9. Визначення функцій бібліотекаря і вчителя.
1.8.10. Уточнення плану заняття з вчителем (заст. директора по учбовій роботі).
1.9. Підготовка наочного матеріалу.
1.9.1. Організація книжкової виставки.
1.9.1.1. Визначення теми виставки (узгодження з бібліотекарем або з педагогом).
1.9.1.2. Розробка плану виставки (визначення розділів, рубрик і т.д.).
1.9.1.3. Формулювання заголовків кожного розділу.
1.9.1.4 Підбір літератури з використанням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
1.9.1.5. Перегляд і відбір видань.
1.9.1.6. Систематизація літератури.
1.9.1.7. Анотування і аналітичний опис видань.
1.9.1.8. Підбір ілюстрацій, цитат.
1.9.1.9. Розміщення видань на столах, полицях, стендах, вітринах.
1.9.2. Оформлення стендів, плакатів, альбомів.
1.9.3. Підготовка відповідних розділів каталогів і картотек як демонстраційної частини заняття.
1.9.4. Підготовка роздаточного матеріалу
2. Проведення заняття
2.1. Опитування навчаючих з метою визначення існуючих знань, уявлень по темі заняття( або опитування попереднього матеріалу).
2.2. Виклад теоретичної частини нового матеріалу ( вчителем , бібліотекарем);.
2.3. Виконання практичних завдань на закріплення нового матеріалу.
2.4. Перевірка ступеня засвоєння знань.
2.5. Домашнє завдання.
3. Підведення підсумків
3.1. Аналіз проведеного заняття.
3.1.1. Досягнення поставленої мети.
3.1.2. Професійна компетентність вчителя ( або бібліотекаря), оволодіння матеріалом.
3.1.3. Рівень організації вивчення нового матеріалу.
3.1.4. Чи досягнута мета використання демонстраційного матеріалу (каталогів, картотек, книжкової виставки, плакатів, альбомів і т.д.).
3.2. Оцінка проведеного заняття.
3.2.1. Ступінь уваги аудиторії.
3.2.2. Дисципліна навчаючих.
3.2.3. Глибина знань, ступінь їх засвоєння.
3.2.4. Якість виконання практичних завдань.
3.2.5. Активність навчаючих.
3.2.6. Емоційна атмосфера в аудиторії.

<

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2024 БMЦБ.