УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Меню
БІБЛІОТЕКА
Паспорт бібліотеки
Фотогалерея

ЖИТТЯ ШКОЛИ
Візитка школи
Євроклуб
Самоврядування
Шкільний музей
Позакласна робота

НАШЕ СЕЛО
Сторінки історії
Паспорт села
Конкурс

Медичний заклад

Видатні земляки

Медіа-світ


Освітній навігатор

Корисні посиланняДіюча модель учнівського самоврядування Зірненської ЗОШ 1-І ступенів має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність школярів. У процесі її впровадження реалізуються функції управління, спрямовані на вирішення завдань, які стоять перед учнівським колективом. Вона підпорядкована формуванню особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
Діяльність органу шкільного самоврядування скерована на створення дієвої, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання школяра як. громадянина України, моральної людини, вільної, демократичної, життєво і соціальна компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовими до відповідальності за них.
У виховній роботі школи утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості, з глибоко усвідомлюючою громадянською позицією. Домінантною у розвитку шкільного самоврядування є формування в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням. Її мета виховати у школярів активну життєву позицію підготувати їх до дієвої участі в демократичному управлінні суспільства.

  • НАВЧАЛЬНО - ПІЗНАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
  • ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
  • ЦЕНТР ГРОМАДСЬКО- КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  • ЦЕНТР ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
  • СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР
  • ЦЕНТР ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ


  • Copyright © 2009-2010 БЦСПШБ.